ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ RDBMS

Ref.No: 61099200
Start date: 17.09.1997
End date: 17.09.1998
Approval date: 02.02.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 32.883,35 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top