ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ref.No: 66006300
Start date: 01.03.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 146.735,14 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top