ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ref.No: 61155700
Start date: 01.12.2004
End date: 30.05.2008
Approval date: 22.12.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: ΑΚΜΩΝ, G.G.E.T.
Budget: 531.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top