ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ref.No: 61108300
Start date: 01.11.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 25.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, OASA/GGET
Budget: 6.510,34 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top