ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ref.No: 62230700
Start date: 15.11.2007
End date: 30.06.2010
Approval date: 30.10.2007
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: KOINONIA TIS PLIROFORIAS A.E.
Budget: 359.700,00 €
Scientific Responsible: Prof. VENIERIS
Email: venieris@cs.ntua.gr
Go to Top