ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠ

Ref.No: 68004901
Start date: 01.09.2005
End date: 30.09.2008
Approval date: 07.07.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, UPEPTH
Budget: 273.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top