ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ON-LINE ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Ref.No: 62059100
Start date: 01.03.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 13.07.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: VIORAL A.V.E.
Budget: 2.054,29 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top