ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Q.I.S.

Ref.No: 61052100
Start date: 19.06.1992
End date: 19.12.1993
Approval date: 01.10.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPPAS
Email: ipap@central.ntua.gr
Go to Top