ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

Ref.No: 65203800
Start date: 15.09.2014
End date: 31.01.2015
Approval date: 30.09.2014
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 23.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top