ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 65132500
Start date: 01.06.2003
End date: 30.11.2005
Approval date: 18.07.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.043,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPILIOPOULOS
Email: kvspilio@central.ntua.gr
Go to Top