ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ref.No: 63084000
Start date: 01.01.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: E.O.K.
Budget: 156.000,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top