ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ref.No: 61092700
Start date: 01.03.1996
End date: 03.06.1999
Approval date: 18.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top