ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ref.No: 61052900
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1994
Approval date: 02.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top