ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΑΕ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(Ι)

Ref.No: 62090900
Start date: 01.02.1997
End date: 01.04.1999
Approval date: 27.02.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ISAP
Budget: 606.016,15 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top