ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ”

Ref.No: 68039502
Start date: 01.01.2004
End date: 31.08.2008
Approval date: 02.07.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 148.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PARMENIDIS
Email: parlon@central.ntua.gr
Go to Top