ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΕΔΑΦΩΝ, ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ

Ref.No: 62049700
Start date: 20.11.1992
End date: 20.11.1994
Approval date: 01.02.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 16.140,86 €
Scientific Responsible: Prof. BOUKOVALAS
Email: gbouck@central.ntua.gr
Go to Top