ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 62172800
Start date: 23.12.2003
End date: 22.06.2004
Approval date: 12.01.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: DIMOS GLUFADAS
Budget: 82.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. STATHEROPOULOS
Email: stathero@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top