ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESPRIT “ABDS FOR THE CEEC”

Ref.No: 62116600
Start date: 01.12.1998
End date: 31.12.2001
Approval date: 22.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: OKHE
Budget: 9.977,99 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top