ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

Ref.No: 62084800
Start date: 01.07.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 18.07.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS EUTHUMIATOS
Email: defthymi@central.ntua.gr
Go to Top