ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 61095600
Start date: 01.09.1996
End date: 31.08.1998
Approval date: 21.11.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. ETHNIKIS OIKONOMIAS
Budget: 11.005,14 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top