ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ref.No: 62115200
Start date: 15.03.1999
End date: 15.06.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: MOTOMARINE AE
Budget: 2.077,77 €
Scientific Responsible: Prof. PARADEISIS
Email: dempar@central.ntua.gr
Go to Top