ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Ref.No: 62108200
Start date: 01.11.1997
End date: 31.01.1998
Approval date: 29.10.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: EMPORIK.& VIOMIH. EPIMEL.ATHIN.
Budget: 4.501,84 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top