ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ (ΦΙΑΛΩΝ) ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ref.No: 62073700
Start date: 15.03.1994
End date: 15.03.1996
Approval date: 24.06.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: Π.Α.Β.Ε., AHAIKA PLASTIKA
Budget: 10.271,46 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top