ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ SILO ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ref.No: 62294400
Start date: 17.02.2012
End date: 16.05.2012
Approval date: 15.02.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: OLP A.E.
Budget: 87.330,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPYRAKOS
Email: cspyrakos@gmail.com
Description: FOR TRANSFORMATION OF SILO'S IN PIRAEUS PORT AUTHORITY TO A NAVAL MUSEUM IT IS ABSOLUTELY IMPORTANT TO PROCEED TO AN ASSESSMENT OF THE AFORE MENTIONED BUILDINGS.
Go to Top