ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Ref.No: 62097700
Start date: 01.10.1997
End date: 01.10.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PEPSICO -HBH
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: Prof. VLYSIDIS
Email: avlys@tee.gr
Go to Top