ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΜΣ “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”

Ref.No: 68032101
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 06.07.2000
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 7.427,59 €
Scientific Responsible: MIHAIL ASIMAKOPOULOS
Email: massim@central.ntua.gr
Go to Top