ΑΝΑΒΑΤΟΣ ΧΙΟΥ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΙKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ref.No: 62122900
Start date: 08.02.2000
End date: 30.07.2004
Approval date: 13.01.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: DEPOS
Budget: 41.085,85 €
Scientific Responsible: Prof. MARIGO APOSTOLOU-FILIPPA
Email: annapost@central.ntua.gr
Go to Top