ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜOΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ (CESTADS)

Ref.No: 63067800
Start date: 01.02.1996
End date: 31.01.1999
Approval date: 15.05.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 170.000,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top