ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜ.ΜΗΧ. (ΕΜΠ,ΑΠΘ,Π.ΠΑΤΡΩΝ)

Ref.No: 68020600
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.2000
Approval date: 02.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 893.030,08 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top