ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ 8 ΤΟΥ ΤΠΠ ΛΑΥΡΙΟΥ)

Ref.No: 63068100
Start date: 01.04.1997
End date: 30.09.1997
Approval date: 17.04.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: E.O.K.
Budget: 52.824,65 €
Scientific Responsible: Prof. FRAGKISKOS GOULIELMOS
Email: francisg@central.ntua.gr
Go to Top