ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΠΠΛ

Ref.No: 63068400
Start date: 01.04.1997
End date: 31.10.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, E.O.K.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS LIAKATAS
Email: liakatas@central.ntua.gr
Go to Top