ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ref.No: 65042700
Start date: 12.12.1995
End date: 11.12.2003
Approval date: 11.01.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS MPILLIRIS
Email: billiris@central.ntua.gr
Go to Top