ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΡΟΔΟΥ

Ref.No: 62152600
Start date: 15.07.2002
End date: 14.01.2003
Approval date: 05.07.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: DIMOS RODION
Budget: 25.960,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS PANAGIOTOUNAKOS
Email: mmpd@central.ntua.gr
Go to Top