ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Π.Σ. Κας Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Ref.No: 65108700
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 01.02.2001
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.690,71 €
Scientific Responsible: EIRINI DRAGASAKI-HORMOVA
Go to Top