ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Ref.No: 65174900
Start date: 01.01.2009
End date: 31.12.2009
Approval date: 15.12.2009
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 78.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS MARMARAS
Email: marmaras@central.ntua.gr
Go to Top