ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΗΣ ΣΝΜΜ

Ref.No: 65212000
Start date: 08.02.2016
End date: 31.12.2016
Approval date: 11.04.2016
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Public key: ΩΒ5946ΨΖΣ4-ΩΔΥ
Scientific Responsible: Prof. SPYROU
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Description: THE PROJECT PROVIDES FINANCIAL SUPPORT FOR THE TEACHING ACTIVITY OF THE DOCTORAL CANDIDATES OF THE SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING OF THE NTUA
Go to Top