ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ref.No: 65145104
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2006
Approval date: 10.11.2006
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 6.316,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top