ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ref.No: 69001300
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2015
Approval date: 01.01.2015
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: DIAFOROI
Budget: 700.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top