ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΑΤΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Ref.No: 65204700
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2014
Approval date: 23.12.2014
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 25.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top