ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΑΤΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Ref.No: 65196300
Start date: 01.01.2012
End date: 31.12.2012
Approval date: 17.12.2012
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 55.250,00 €
Scientific Responsible: Prof. AGGELOS SIOLAS
Email: Angelos@survey.ntua.gr
Go to Top