ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 61065600
Start date: 17.05.1995
End date: 16.05.1997
Approval date: 12.05.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 161.408,66 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top