ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Ref.No: 62078200
Start date: 01.01.1996
End date: 31.03.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΥΠΕΡ, LEVER HELLAS AEVE
Budget: 9.537,79 €
Scientific Responsible: IOSIF STEFANOU
Email: joseph@central.ntua.gr
Go to Top