ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Ref.No: 63051200
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 07.02.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΑPHAS, E.O.K.
Budget: 246.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top