ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

Ref.No: 63066100
Start date: 01.01.1996
End date: 31.01.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: JOULE, E.O.K.
Budget: 160.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top