ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ref.No: 63103900
Start date: 01.06.1998
End date: 31.07.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 71.700,00 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top