ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SHELL

Ref.No: 65202800
Start date: 02.04.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 24.888,00 €
Scientific Responsible: Prof. CHARITIDIS
Email: charitidis@chemeng.ntua.gr
Go to Top