ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ POSEIDON 68/1147

Ref.No: 65197500
Start date: 27.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 31.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top