ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PEDMOD 68/1343

Ref.No: 65199200
Start date: 21.06.2012
End date: 20.06.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 1.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. GIANNIS
Email: geyannis@central.ntua.gr
Go to Top