ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NARGEL 68/1333

Ref.No: 65198500
Start date: 23.03.2012
End date: 11.03.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 4.500,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. APOSTOLOS KURITSIS
Email: akyrits@central.ntua.gr
Go to Top