ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NanoARM

Ref.No: 65202900
Start date: 25.02.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 78.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSOUKALAS
Email: dtsouk@central.ntua.gr
Go to Top